Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

DUYURULAR

...» İş Yeri Tehlike Sınıfları 01.01.2014 tarihine dikkat aylık ceza 13.475,00 TL. (15.12.2013)

...» 2014 Yılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Takvimi İle İlgili Hatırlatmalar (14.12.2013)

...» Şirketlerle ilgili özel vergi avantajları (16.07.2011)

...» Vergi borcundan dolayı ücretin en çok üçte biri haczedilebilir (16.07.2011)

...» İmha olunan malların girdi KDV'si ve sorumluları (16.07.2011)